O nás

Modelový les Česká republika

Modelový les Česká republika („ML ČR“) sdružuje území využívající udržitelný způsob hospodaření a povzbuzuje účast všech zainteresovaných stran k řízení krajiny na participačním základě. Místní obyvatelé, vlastníci pozemků, podnikatelé, veřejné instituce a ostatních subjekty přímo či nepřímo využívají přírodní zdroje a krajinu v Modelovém lese Česká republika s respektem k rovnocennosti rozvojových pilířů: ekologického, ekonomického a sociálně-kulturního.

Modelový les Česká republika k roku 2018 sdružuje pět území v České republice:

  • Lesnický park Bezděz,
  • Lesnický park Křivoklátsko,
  • Lesnický park Podkomorské lesy,
  • Lesnický park Masarykův les Křtiny,
  • Biosférická rezervace Dolní Morava.

ML ČR je prvním modelovým lesem vznikajícím v České republice, inspirovaný a provázaný myšlenkou Mezinárodní sítě modelových lesů, přicházející z Kanady. Modelový les Česká republika je složen z několika území, jako objekty vzorovými s dlouholetými tradicemi a zkušenostmi v oblasti udržitelného hospodářství. ML ČR nabídne prostor pro rozvoj stávajících partnerství, stejně jako vznik partnerství nových, kde budou lidé z různého sociálně-kulturního a hospodářského prostředí společně pracovat, řídit a vážit si hodnot lesa a celé krajiny tak, aby bylo možné tyto hodnoty zachovat a rozvíjet pro budoucí generace.