Mezinárodní síť modelových lesů

Mezinárodní síť modelových lesů

Mezinárodní síť modelových lesů (International Model Forest Network, „IMFN“) je asociace sdružující partnery z celého světa, kteří pracují na společném cíli udržitelného hospodaření v lesích a krajině, a to více jak 20 let. Síť vznikla pro podporu hospodaření s přírodními zdroji udržitelným způsobem na participačním základě s důrazem na potřeby místních komunit i řešení globálních problémů. Síť je místem pro mezinárodní výměnu informací, znalostí, zkušeností a inovativních postupů a pro podporu mezinárodní spolupráce. Posláním IMFN je vytvořit síť hlavních lesních ekosystémů zastoupených ve světě, kde je hospodařeno udržitelným způsobem. Idea mezinárodní sítě modelových lesů vznikla v Kanadě. Poprvé byla představena v roce 1992 jako partnerství vytvářející neutrální fórum, zastupující zájmy a hodnoty všech účastníků, pracujících na společném cíli udržitelného rozvoje, s důrazem na výměnu informací a podporu vědeckého výzkumu. Kanadská myšlenka se ukazuje jako „inspirativní vzor“, z kterého se ostatní mohou učit a zlepšovat svůj přístup k trvalé udržitelnosti. IMFN zahrnuje v současnosti více jak 60 modelových lesů o rozloze 84 miliónů hektarů v 31 zemích.

www.imfn.net