Kontakt

E-mail: modelovyles@seznam.cz

Správce Modelového lesa Česká republika
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Zámecké náměstí 69
691 44 Lednice

Lesnický park Křivoklátsko
www.lpkrivoklatsko.cz

Lesnický park Bezděz
www.lesnickyparkbezdez.cz

Lesnický park Masarykův les Křtiny
www.slpkrtiny.cz

Lesnický park Podkomorské lesy
www.lppl.cz

Biosférická rezervace Dolní Morava
www.dolnimorava.org

Webové stránky vznikly za podpory Ministerstva zemědělství a Školního lesního podniku Mendelovy univerzity v Brně.