Aktualizace videa Modelový les Česká republika

Aktualizace videa Modelový les Česká republika

Modelový les Česká republika na konci roku 2018 aktualizoval propagačně-vzdělávací video o nově přijaté území – Lesnický park Podkomorské lesy. Video je základním materiálem ukazující nejen krásy území, ale je představením jednotlivých lesnických parků a biosférické rezervace. Je kladen důraz na ukázku udržitelného hospodaření v kulturní krajině. Aktualizace proběhla v rámci projektu Modelový les ČR za finační podpory Ministerstva zemědělství.

https://www.facebook.com/www.dolnimorava.org/videos/511240622737043/?__tn__=kC-R&eid=ARAKQNrx9TFCB_hKSC6AAEHFxMdmnDsKt2keBhEvsG2VWvWuAvs4onRMg31af3LV3BDA_4WNjvYzC09Y&hc_ref=ARSyOkVw9LSlu-416bDHXKPAfUPNZg2EO24yqi60dgt3ehGSJbn6itxrm0dv-Q7QxiA&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDhK_GoOxL7I0khgVKBrQx93rwXQvDmkj6xG0CHgOPvoWJ9xHjLEFoqyk00U3VD-ZgWwXxlKAoTvSm3BkxHltRS-JNFL-FVNDG4GsawTtiaOX3MPvv0xp1ZcsGQj–paEjhHQyooZbJh2a2OeptbSs1iow3ehFbtu4_QxHrz34LM48fVsIx668yWg8MEJPrfgjjL64NXM2jgwsGtdj1XB_uB7Q1LWvsLBDCfLcxqTmHQWLPK7Akb8Ebcq4lC5zCwdFbwSBUYeXbnqiscGqEL-rOmpZK_iaFUN_TK86GHjK3ejukh1QvvsryYIcUxebBY_WZ2SoVfgEKH-oh9N63-ygPxRlz0wwpE_cBQhDPcbi9-Zpjao0tmL9vuucMhO5tnG7xh80

Modelový les ČR představuje vítězná výtvarná díla dětí na téma: “Jak děti vidí krajinné profese?”

Vzdělávací kurz s výtvarnou soutěží pro děti: “Jak děti vidí krajinné profese?”

V posledním čtvrtletí roku 2018 Modelový les Česká republika uspořádal, společně se základními školami, partnery a finanční podporou Ministerstva zemědělství, vzdělávací kurz zakončený výtvarnou soutěží na téma: „Jak děti vidí krajinné profese?“. Žáci se seznámili s pojmy: udržitelné hospodaření, modelový les, lesnický park či kulturní krajina. Důraz byl kladen na krajinné profese a jejich důležitost při formování krajiny. Prostřednictvím výtvarných technik žáci zobrazili vlastní představu o krajinných profesích, jako je např. zemědělec, lesník, rybář, myslivec či sadař. Cílem kurzu bylo vzbudit v dětech zájem o krajinné profese, ukázat jejich důležitosti a zlepšit společenské povědomí o významu těchto profesí. Zapojily se čtyři základní školy (Křtiny, Jedovnice, Pastviny a Palackého) a celkem se zúčastnilo 170 dětí z prvního i druhého stupně. Z každé školy a stupně byli vybráni tři vítězové. Dovolujeme si Vám představit 21 vítězných děl.

ZŠ Brno Pastviny – 1. stupeň

ZŠ Křtiny – 1. stupeň

ZŠ Křtiny – 2. stupeň

ZŠ Brno Palackého tř. – 1. stupeň

ZŠ Brno Palackého tř. – 2. stupeň

ZŠ Brno Palackého tř. – 1. stupeň – urbanistické obrázky

ZŠ Jedovnice – 1. stupeň

 

Modelový les Česká republika se rozrostl o další území

Dne 27. 10. 2017 byl slavnostně vyhlášen Lesnický park Podkomorské lesy. V pořadí již čtvrtý lesnický park v České republice se rozkládá v okolí Brněnské přehrady, zaujímající rozlohu 2 200 ha a překrývá své území se stejnojmenným přírodním parkem. Lesnický park Podkomorské lesy prošel v roce 2018 přijímajícím procesem a začleňováním do Modelového lesa Česká republika. Po jednomyslném odsouhlasení přijetí všech zakladatelů Modelového lesa Česká republika byl Lesnický park Podkomorské lesy oficiálně přijat 11. 7. 2018. Téměř po ročním členství Modelového lesa Česká republika v Mezinárodní síti modelových lesů z 7. 7. 2017 se tak Modelový les ČR rozrostl o další území, čítající již pět krajinných celků o rozloze více jak  90 000 ha.

 

Sázení lipové aleje ke 100. výročí vzniku Československé republiky

Lesnický park Podkomorské lesy k příležitosti 100. výročí vzniku České republiky vysadil 18. 10. 2018 s pomocí partnerů alej čítající 100 lip. Zúčastnění měli možnost podílet se na vysazení lip a připomenout si tak vzácnou událost, která je důležitou historickou vzpomínkou pro každého. Úvodního slova se ujal ředitel krajského ředitelství Brno, a společně s pozvanými řečníky, zdůraznil myšlenku tohoto výročí jako symbolu národní hrdosti, demokracie a sounáležitosti.