VÝHERNÍ FOTOGRAFIE
Dovolte nám představit výherní fotografii z květnové fotosoutěže Voda a les 💧🌲. Věříme, že se Vám bude fotografie líbit stejně jako nám. Fotografie bude součástí připravované výstavy Voda a les a budeme ji nadále vídat i v dalších informačních materiálech Modelového lesa ČR. Gratulujeme autorovi k výhře.

Pokračovat ve čtení “”

ONLINE PŘÍSPĚVEK – Ekosystémové služby lesa ve vazbě na vodu v krajině

💧Proč jsou lužní lesy zásadní nejen z pohledu vody? Podívejte se s námi na shrnutí výzkumu z povodí řeky Moravy. 💧
Lužní lesy jsou považovány za důležité lesní ekosystémy, poskytující významné funkce a služby. Z výsledků výzkumu je patrný zásadní význam lužních lesů. Ve většině služeb, zejména regulace klimatu, regulace krátkého vodního cyklu, produkce biomasy a produkce kyslíku, dosáhly lužní lesy vysokých hodnot a v porovnání s ostatními stanovišti zaujímaly vedoucí pozici.

Pokračovat ve čtení “ONLINE PŘÍSPĚVEK – Ekosystémové služby lesa ve vazbě na vodu v krajině”

Fotografická soutěž na téma Voda a les

Fotografická soutěž na téma Voda a les

Modelý les ČR vyhlašuje ke dni 21.3.2021 fotografickou soutěž na téma Voda a les. Přijímaní soutěžních fotografií je otevřeno do 25.4.2021 na emailu: Modelovyles@seznam.cz. Fotografie zachycující vodu v jakémkoliv skupenství, která je součástí lesa, budou vystaveny na facebookovém profilu Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. (www.facebook.com/www.dolnimorava.org). Vítěze určí nevyšší počet “to se mi líbí” u jednotlivých fotografií. Vítězná fotografie bude součástí výstavy Voda a les. Podmínky soutěže ke stažení zde: podminky_fotograficke_souteze

Video – Lesnický park Křivoklátsko v klimatické změně

V Lesnickém parku Křivoklátsko vzniklo v roce 2020 video, zabývající se rychle se měnícími podmínkami prostředí v ekosystémech a ve společnosti, které přinášejí často nové výzvy a problémy. Co v následujících letech a desetiletích bude definovat úspěšnost sektoru lesnictví a jeho ekonomického výsledku je vyrovnání se s globální změnou klimatu a zajištění aktuálních postupů v udržitelném hospodaření. Dopady změn pozorujeme po celém světě. Jaká je situace v Lesnickém parku Křivoklátsko se můžete podívat ve videu, které bylo realizováno Modelovým lesem ČR, za podpory MZe.

Workshop – Modelové lesy a jejich význam v měnících se klimatických podmínkách

Modelový les ČR srdečně zve na mezinárodní workshop Modelové lesy a jejich význam v měnících se klimatických podmínkách. Účelem workshopu  je představit hodnotu, kterou mají modelové lesy pro udržitelné hospodaření v lesích a krajině a vědecký a odborný posun, jaký přinášejí v prostředí klimatické změny. Workshop vytvoří prostor pro diskuzi nad budoucími směry a strategiemi v další práci modelových lesů. Workshop je určen pro odbornou veřejnost, podílející se na chodu modelových lesů v České republice i v zahraničí. Vítaní jsou zájemci o koncept Modelového lesu z ČR či zahraniční odborníci s motivací vytvořit ve vlastním území modelový les. Workshop bude prostorem pro sdílení zkušeností, znalostí a výsledků práce zástupců modelových lesů, akademických a vědeckých pracovníků, lesníků, vlastníků lesních pozemků a další osob přímo či nepřímo zapojených do správy lesů a krajiny či demonstračních objektů udržitelného rozvoje. Workshop proběhne ve dnech 15. a 16.10.2020 v Biosférické rezervaci Dolní Morava. Registrace do 31.8.2020 je možné provést formou online formuláře z dokazu níže: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY73l8APehrbMqAxAvnue_N86G8opQJQXwPCoiRQH40_p8ZQ/viewform?usp=sf_link

 

Aktualizace videa Modelový les Česká republika

Aktualizace videa Modelový les Česká republika

Modelový les Česká republika na konci roku 2018 aktualizoval propagačně-vzdělávací video o nově přijaté území – Lesnický park Podkomorské lesy. Video je základním materiálem ukazující nejen krásy území, ale je představením jednotlivých lesnických parků a biosférické rezervace. Je kladen důraz na ukázku udržitelného hospodaření v kulturní krajině. Aktualizace proběhla v rámci projektu Modelový les ČR za finační podpory Ministerstva zemědělství.

https://www.facebook.com/www.dolnimorava.org/videos/511240622737043/?__tn__=kC-R&eid=ARAKQNrx9TFCB_hKSC6AAEHFxMdmnDsKt2keBhEvsG2VWvWuAvs4onRMg31af3LV3BDA_4WNjvYzC09Y&hc_ref=ARSyOkVw9LSlu-416bDHXKPAfUPNZg2EO24yqi60dgt3ehGSJbn6itxrm0dv-Q7QxiA&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDhK_GoOxL7I0khgVKBrQx93rwXQvDmkj6xG0CHgOPvoWJ9xHjLEFoqyk00U3VD-ZgWwXxlKAoTvSm3BkxHltRS-JNFL-FVNDG4GsawTtiaOX3MPvv0xp1ZcsGQj–paEjhHQyooZbJh2a2OeptbSs1iow3ehFbtu4_QxHrz34LM48fVsIx668yWg8MEJPrfgjjL64NXM2jgwsGtdj1XB_uB7Q1LWvsLBDCfLcxqTmHQWLPK7Akb8Ebcq4lC5zCwdFbwSBUYeXbnqiscGqEL-rOmpZK_iaFUN_TK86GHjK3ejukh1QvvsryYIcUxebBY_WZ2SoVfgEKH-oh9N63-ygPxRlz0wwpE_cBQhDPcbi9-Zpjao0tmL9vuucMhO5tnG7xh80

Modelový les ČR představuje vítězná výtvarná díla dětí na téma: “Jak děti vidí krajinné profese?”

Vzdělávací kurz s výtvarnou soutěží pro děti: “Jak děti vidí krajinné profese?”

V posledním čtvrtletí roku 2018 Modelový les Česká republika uspořádal, společně se základními školami, partnery a finanční podporou Ministerstva zemědělství, vzdělávací kurz zakončený výtvarnou soutěží na téma: „Jak děti vidí krajinné profese?“. Žáci se seznámili s pojmy: udržitelné hospodaření, modelový les, lesnický park či kulturní krajina. Důraz byl kladen na krajinné profese a jejich důležitost při formování krajiny. Prostřednictvím výtvarných technik žáci zobrazili vlastní představu o krajinných profesích, jako je např. zemědělec, lesník, rybář, myslivec či sadař. Cílem kurzu bylo vzbudit v dětech zájem o krajinné profese, ukázat jejich důležitosti a zlepšit společenské povědomí o významu těchto profesí. Zapojily se čtyři základní školy (Křtiny, Jedovnice, Pastviny a Palackého) a celkem se zúčastnilo 170 dětí z prvního i druhého stupně. Z každé školy a stupně byli vybráni tři vítězové. Dovolujeme si Vám představit 21 vítězných děl.

ZŠ Brno Pastviny – 1. stupeň

ZŠ Křtiny – 1. stupeň

ZŠ Křtiny – 2. stupeň

ZŠ Brno Palackého tř. – 1. stupeň

ZŠ Brno Palackého tř. – 2. stupeň

ZŠ Brno Palackého tř. – 1. stupeň – urbanistické obrázky

ZŠ Jedovnice – 1. stupeň

 

Modelový les Česká republika se rozrostl o další území

Dne 27. 10. 2017 byl slavnostně vyhlášen Lesnický park Podkomorské lesy. V pořadí již čtvrtý lesnický park v České republice se rozkládá v okolí Brněnské přehrady, zaujímající rozlohu 2 200 ha a překrývá své území se stejnojmenným přírodním parkem. Lesnický park Podkomorské lesy prošel v roce 2018 přijímajícím procesem a začleňováním do Modelového lesa Česká republika. Po jednomyslném odsouhlasení přijetí všech zakladatelů Modelového lesa Česká republika byl Lesnický park Podkomorské lesy oficiálně přijat 11. 7. 2018. Téměř po ročním členství Modelového lesa Česká republika v Mezinárodní síti modelových lesů z 7. 7. 2017 se tak Modelový les ČR rozrostl o další území, čítající již pět krajinných celků o rozloze více jak  90 000 ha.