VÝHERNÍ FOTOGRAFIE
Dovolte nám představit výherní fotografii z květnové fotosoutěže Voda a les 💧🌲. Věříme, že se Vám bude fotografie líbit stejně jako nám. Fotografie bude součástí připravované výstavy Voda a les a budeme ji nadále vídat i v dalších informačních materiálech Modelového lesa ČR. Gratulujeme autorovi k výhře.

Pokračovat ve čtení “”

ONLINE PŘÍSPĚVEK – Ekosystémové služby lesa ve vazbě na vodu v krajině

💧Proč jsou lužní lesy zásadní nejen z pohledu vody? Podívejte se s námi na shrnutí výzkumu z povodí řeky Moravy. 💧
Lužní lesy jsou považovány za důležité lesní ekosystémy, poskytující významné funkce a služby. Z výsledků výzkumu je patrný zásadní význam lužních lesů. Ve většině služeb, zejména regulace klimatu, regulace krátkého vodního cyklu, produkce biomasy a produkce kyslíku, dosáhly lužní lesy vysokých hodnot a v porovnání s ostatními stanovišti zaujímaly vedoucí pozici.

Pokračovat ve čtení “ONLINE PŘÍSPĚVEK – Ekosystémové služby lesa ve vazbě na vodu v krajině”

Fotografická soutěž na téma Voda a les

Fotografická soutěž na téma Voda a les

Modelý les ČR vyhlašuje ke dni 21.3.2021 fotografickou soutěž na téma Voda a les. Přijímaní soutěžních fotografií je otevřeno do 25.4.2021 na emailu: Modelovyles@seznam.cz. Fotografie zachycující vodu v jakémkoliv skupenství, která je součástí lesa, budou vystaveny na facebookovém profilu Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. (www.facebook.com/www.dolnimorava.org). Vítěze určí nevyšší počet “to se mi líbí” u jednotlivých fotografií. Vítězná fotografie bude součástí výstavy Voda a les. Podmínky soutěže ke stažení zde: podminky_fotograficke_souteze

Video – Lesnický park Křivoklátsko v klimatické změně

V Lesnickém parku Křivoklátsko vzniklo v roce 2020 video, zabývající se rychle se měnícími podmínkami prostředí v ekosystémech a ve společnosti, které přinášejí často nové výzvy a problémy. Co v následujících letech a desetiletích bude definovat úspěšnost sektoru lesnictví a jeho ekonomického výsledku je vyrovnání se s globální změnou klimatu a zajištění aktuálních postupů v udržitelném hospodaření. Dopady změn pozorujeme po celém světě. Jaká je situace v Lesnickém parku Křivoklátsko se můžete podívat ve videu, které bylo realizováno Modelovým lesem ČR, za podpory MZe.

Workshop – Modelové lesy a jejich význam v měnících se klimatických podmínkách

Modelový les ČR srdečně zve na mezinárodní workshop Modelové lesy a jejich význam v měnících se klimatických podmínkách. Účelem workshopu  je představit hodnotu, kterou mají modelové lesy pro udržitelné hospodaření v lesích a krajině a vědecký a odborný posun, jaký přinášejí v prostředí klimatické změny. Workshop vytvoří prostor pro diskuzi nad budoucími směry a strategiemi v další práci modelových lesů. Workshop je určen pro odbornou veřejnost, podílející se na chodu modelových lesů v České republice i v zahraničí. Vítaní jsou zájemci o koncept Modelového lesu z ČR či zahraniční odborníci s motivací vytvořit ve vlastním území modelový les. Workshop bude prostorem pro sdílení zkušeností, znalostí a výsledků práce zástupců modelových lesů, akademických a vědeckých pracovníků, lesníků, vlastníků lesních pozemků a další osob přímo či nepřímo zapojených do správy lesů a krajiny či demonstračních objektů udržitelného rozvoje. Workshop proběhne ve dnech 15. a 16.10.2020 v Biosférické rezervaci Dolní Morava. Registrace do 31.8.2020 je možné provést formou online formuláře z dokazu níže: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY73l8APehrbMqAxAvnue_N86G8opQJQXwPCoiRQH40_p8ZQ/viewform?usp=sf_link

 

Aktualizace videa Modelový les Česká republika

Aktualizace videa Modelový les Česká republika

Modelový les Česká republika na konci roku 2018 aktualizoval propagačně-vzdělávací video o nově přijaté území – Lesnický park Podkomorské lesy. Video je základním materiálem ukazující nejen krásy území, ale je představením jednotlivých lesnických parků a biosférické rezervace. Je kladen důraz na ukázku udržitelného hospodaření v kulturní krajině. Aktualizace proběhla v rámci projektu Modelový les ČR za finační podpory Ministerstva zemědělství.

https://www.facebook.com/www.dolnimorava.org/videos/511240622737043/?__tn__=kC-R&eid=ARAKQNrx9TFCB_hKSC6AAEHFxMdmnDsKt2keBhEvsG2VWvWuAvs4onRMg31af3LV3BDA_4WNjvYzC09Y&hc_ref=ARSyOkVw9LSlu-416bDHXKPAfUPNZg2EO24yqi60dgt3ehGSJbn6itxrm0dv-Q7QxiA&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDhK_GoOxL7I0khgVKBrQx93rwXQvDmkj6xG0CHgOPvoWJ9xHjLEFoqyk00U3VD-ZgWwXxlKAoTvSm3BkxHltRS-JNFL-FVNDG4GsawTtiaOX3MPvv0xp1ZcsGQj–paEjhHQyooZbJh2a2OeptbSs1iow3ehFbtu4_QxHrz34LM48fVsIx668yWg8MEJPrfgjjL64NXM2jgwsGtdj1XB_uB7Q1LWvsLBDCfLcxqTmHQWLPK7Akb8Ebcq4lC5zCwdFbwSBUYeXbnqiscGqEL-rOmpZK_iaFUN_TK86GHjK3ejukh1QvvsryYIcUxebBY_WZ2SoVfgEKH-oh9N63-ygPxRlz0wwpE_cBQhDPcbi9-Zpjao0tmL9vuucMhO5tnG7xh80

Modelový les ČR představuje vítězná výtvarná díla dětí na téma: “Jak děti vidí krajinné profese?”

Vzdělávací kurz s výtvarnou soutěží pro děti: “Jak děti vidí krajinné profese?”

V posledním čtvrtletí roku 2018 Modelový les Česká republika uspořádal, společně se základními školami, partnery a finanční podporou Ministerstva zemědělství, vzdělávací kurz zakončený výtvarnou soutěží na téma: „Jak děti vidí krajinné profese?“. Žáci se seznámili s pojmy: udržitelné hospodaření, modelový les, lesnický park či kulturní krajina. Důraz byl kladen na krajinné profese a jejich důležitost při formování krajiny. Prostřednictvím výtvarných technik žáci zobrazili vlastní představu o krajinných profesích, jako je např. zemědělec, lesník, rybář, myslivec či sadař. Cílem kurzu bylo vzbudit v dětech zájem o krajinné profese, ukázat jejich důležitosti a zlepšit společenské povědomí o významu těchto profesí. Zapojily se čtyři základní školy (Křtiny, Jedovnice, Pastviny a Palackého) a celkem se zúčastnilo 170 dětí z prvního i druhého stupně. Z každé školy a stupně byli vybráni tři vítězové. Dovolujeme si Vám představit 21 vítězných děl.

ZŠ Brno Pastviny – 1. stupeň

ZŠ Křtiny – 1. stupeň

ZŠ Křtiny – 2. stupeň

ZŠ Brno Palackého tř. – 1. stupeň

ZŠ Brno Palackého tř. – 2. stupeň

ZŠ Brno Palackého tř. – 1. stupeň – urbanistické obrázky

ZŠ Jedovnice – 1. stupeň