Sázení lipové aleje ke 100. výročí vzniku Československé republiky

Sázení lipové aleje ke 100. výročí vzniku Československé republiky

Lesnický park Podkomorské lesy k příležitosti 100. výročí vzniku České republiky vysadil 18. 10. 2018 s pomocí partnerů alej čítající 100 lip. Zúčastnění měli možnost podílet se na vysazení lip a připomenout si tak vzácnou událost, která je důležitou historickou vzpomínkou pro každého. Úvodního slova se ujal ředitel krajského ředitelství Brno, a společně s pozvanými řečníky, zdůraznil myšlenku tohoto výročí jako symbolu národní hrdosti, demokracie a sounáležitosti.