Den lesníka – program

DEN LESNÍKA 

Modelový les ČR ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a Lesy ČR, vás zvou na akci Den lesníka. Přijďte s námi strávit příjemný jarní den v lese, který vás provede péčí o les. Akce je určena pro celou rodinu a všechny věkové kategorie, včetně těch nejmladších, a nabídne možnost zkusit si některou z lesnických aktivit. Budete si moci vyzkoušet lesnické dovednosti jako zalesňování, práci s pilou či zhlédnout komentované ukázky těžby stromů nebo přibližování dříví koňmi. Mnoho stanovišť na trase dlouhé tři kilometry nabídne lesní pedagogikou s tematickými hrami. Pokračovat ve čtení “Den lesníka – program”

Video Voda a Lužní les

Video Voda a lužní les

V rámci projektu Modelový les ČR jsme pro Vás připravili další z online příspěvků informační akce Voda a les. Video je věnované jedinečnému prostředí nejrozlehlejšího lužního lesa v ČR na soutoku řek Moravy a Dyje. Jak lužní les na hranicích s Rakouskem a Slovenskem vypadá a jak můžeme řešit nepříznivé vodohospodářské zásahy z let minulých se podívejte v následujícím videu.

VÝHERNÍ FOTOGRAFIE

Výherní fotografie

Dovolte nám představit výherní fotografii z květnové fotosoutěže Voda a les 💧🌲. Věříme, že se Vám bude fotografie líbit stejně jako nám. Fotografie bude součástí připravované výstavy Voda a les a budeme ji nadále vídat i v dalších informačních materiálech Modelového lesa ČR. Gratulujeme autorovi k výhře. (autor fotografie: Petr Pazdírek)

 

ONLINE PŘÍSPĚVEK – Ekosystémové služby lesa ve vazbě na vodu v krajině

💧Proč jsou lužní lesy zásadní nejen z pohledu vody? Podívejte se s námi na shrnutí výzkumu z povodí řeky Moravy. 💧
Lužní lesy jsou považovány za důležité lesní ekosystémy, poskytující významné funkce a služby. Z výsledků výzkumu je patrný zásadní význam lužních lesů. Ve většině služeb, zejména regulace klimatu, regulace krátkého vodního cyklu, produkce biomasy a produkce kyslíku, dosáhly lužní lesy vysokých hodnot a v porovnání s ostatními stanovišti zaujímaly vedoucí pozici.

Pokračovat ve čtení “ONLINE PŘÍSPĚVEK – Ekosystémové služby lesa ve vazbě na vodu v krajině”

Video – Lesnický park Křivoklátsko v klimatické změně

Modelový les ČR představuje nové video

V Lesnickém parku Křivoklátsko vzniklo v roce 2020 video, zabývající se rychle se měnícími podmínkami prostředí v ekosystémech a ve společnosti, které přinášejí často nové výzvy a problémy. Co v následujících letech a desetiletích bude definovat úspěšnost sektoru lesnictví a jeho ekonomického výsledku je vyrovnání se s globální změnou klimatu a zajištění aktuálních postupů v udržitelném hospodaření. Dopady změn pozorujeme po celém světě. Jaká je situace v Lesnickém parku Křivoklátsko se můžete podívat ve videu, které bylo realizováno Modelovým lesem ČR, za podpory MZe.

Workshop – Modelové lesy a jejich význam v měnících se klimatických podmínkách

Mezinárodní Workshop

Modelové lesy a jejich význam v měnících se klimatických podmínkách

Modelový les ČR srdečně zve na mezinárodní workshop Modelové lesy a jejich význam v měnících se klimatických podmínkách. Účelem workshopu  je představit hodnotu, kterou mají modelové lesy pro udržitelné hospodaření v lesích a krajině a vědecký a odborný posun, jaký přinášejí v prostředí klimatické změny. Workshop vytvoří prostor pro diskuzi nad budoucími směry a strategiemi v další práci modelových lesů. Workshop je určen pro odbornou veřejnost, podílející se na chodu modelových lesů v České republice i v zahraničí. Pokračovat ve čtení “Workshop – Modelové lesy a jejich význam v měnících se klimatických podmínkách”

Aktualizace videa Modelový les Česká republika

Aktualizace videa Modelový les Česká republika

Modelový les Česká republika aktualizoval propagačně-vzdělávací video o nově přijaté území – Lesnický park Podkomorské lesy. Video je základním materiálem ukazující nejen krásy území, ale je představením jednotlivých lesnických parků a biosférické rezervace, jako objekty udržitelného hospodaření v kulturní krajině.