ONLINE PŘÍSPĚVEK – Ekosystémové služby lesa ve vazbě na vodu v krajině

💧Proč jsou lužní lesy zásadní nejen z pohledu vody? Podívejte se s námi na shrnutí výzkumu z povodí řeky Moravy. 💧
Lužní lesy jsou považovány za důležité lesní ekosystémy, poskytující významné funkce a služby. Z výsledků výzkumu je patrný zásadní význam lužních lesů. Ve většině služeb, zejména regulace klimatu, regulace krátkého vodního cyklu, produkce biomasy a produkce kyslíku, dosáhly lužní lesy vysokých hodnot a v porovnání s ostatními stanovišti zaujímaly vedoucí pozici.

Pro návrh managementu, vedoucí k udržitelnému využívání krajiny, je nutné vyhodnotit několik funkcí současně a upřednostnit při úpravách krajiny ty skupiny stanovišť, které vykazují vysoké hodnoty pro všechny sledované parametry. V procesu rozhodování o krajině musí být navržena cesta, která je vyvážená z pohledu ekologického a ekonomického, a tím by mělo dojít ke zvýšení účinnosti ochrany přírody a krajiny. Více v příspěvku níže