Modelový les ČR představuje vítězná výtvarná díla dětí na téma: “Jak děti vidí krajinné profese?”

Vzdělávací kurz s výtvarnou soutěží pro děti

Jak děti vidí krajinné profese?”

V posledním čtvrtletí roku 2018 Modelový les Česká republika uspořádal, společně se základními školami, partnery a finanční podporou Ministerstva zemědělství, vzdělávací kurz zakončený výtvarnou soutěží na téma: „Jak děti vidí krajinné profese?“. Žáci se seznámili s pojmy: udržitelné hospodaření, modelový les, lesnický park či kulturní krajina. Důraz byl kladen na krajinné profese a jejich důležitost při formování krajiny. Prostřednictvím výtvarných technik žáci zobrazili vlastní představu o krajinných profesích, jako je např. zemědělec, lesník, rybář, myslivec či sadař. Cílem kurzu bylo vzbudit v dětech zájem o krajinné profese, ukázat jejich důležitosti a zlepšit společenské povědomí o významu těchto profesí. Zapojily se čtyři základní školy (Křtiny, Jedovnice, Pastviny a Palackého) a celkem se zúčastnilo 170 dětí z prvního i druhého stupně. Z každé školy a stupně byli vybráni tři vítězové. Dovolujeme si Vám představit 21 vítězných děl.

ZŠ Brno Pastviny – 1. stupeň

ZŠ Křtiny – 1. stupeň

ZŠ Křtiny – 2. stupeň

ZŠ Brno Palackého tř. – 1. stupeň

ZŠ Brno Palackého tř. – 2. stupeň

ZŠ Brno Palackého tř. – 1. stupeň – urbanistické obrázky

ZŠ Jedovnice – 1. stupeň