Aktualizace videa Modelový les Česká republika

Aktualizace videa Modelový les Česká republika

Modelový les Česká republika na konci roku 2018 aktualizoval propagačně-vzdělávací video o nově přijaté území – Lesnický park Podkomorské lesy. Video je základním materiálem ukazující nejen krásy území, ale je představením jednotlivých lesnických parků a biosférické rezervace. Je kladen důraz na ukázku udržitelného hospodaření v kulturní krajině. Aktualizace proběhla v rámci projektu Modelový les ČR za finační podpory Ministerstva zemědělství.

https://www.facebook.com/www.dolnimorava.org/videos/511240622737043/?__tn__=kC-R&eid=ARAKQNrx9TFCB_hKSC6AAEHFxMdmnDsKt2keBhEvsG2VWvWuAvs4onRMg31af3LV3BDA_4WNjvYzC09Y&hc_ref=ARSyOkVw9LSlu-416bDHXKPAfUPNZg2EO24yqi60dgt3ehGSJbn6itxrm0dv-Q7QxiA&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDhK_GoOxL7I0khgVKBrQx93rwXQvDmkj6xG0CHgOPvoWJ9xHjLEFoqyk00U3VD-ZgWwXxlKAoTvSm3BkxHltRS-JNFL-FVNDG4GsawTtiaOX3MPvv0xp1ZcsGQj–paEjhHQyooZbJh2a2OeptbSs1iow3ehFbtu4_QxHrz34LM48fVsIx668yWg8MEJPrfgjjL64NXM2jgwsGtdj1XB_uB7Q1LWvsLBDCfLcxqTmHQWLPK7Akb8Ebcq4lC5zCwdFbwSBUYeXbnqiscGqEL-rOmpZK_iaFUN_TK86GHjK3ejukh1QvvsryYIcUxebBY_WZ2SoVfgEKH-oh9N63-ygPxRlz0wwpE_cBQhDPcbi9-Zpjao0tmL9vuucMhO5tnG7xh80