Workshop – Modelové lesy a jejich význam v měnících se klimatických podmínkách

Mezinárodní Workshop

Modelové lesy a jejich význam v měnících se klimatických podmínkách

Modelový les ČR srdečně zve na mezinárodní workshop Modelové lesy a jejich význam v měnících se klimatických podmínkách. Účelem workshopu  je představit hodnotu, kterou mají modelové lesy pro udržitelné hospodaření v lesích a krajině a vědecký a odborný posun, jaký přinášejí v prostředí klimatické změny. Workshop vytvoří prostor pro diskuzi nad budoucími směry a strategiemi v další práci modelových lesů. Workshop je určen pro odbornou veřejnost, podílející se na chodu modelových lesů v České republice i v zahraničí. Vítaní jsou zájemci o koncept Modelového lesu z ČR či zahraniční odborníci s motivací vytvořit ve vlastním území modelový les. Workshop bude prostorem pro sdílení zkušeností, znalostí a výsledků práce zástupců modelových lesů, akademických a vědeckých pracovníků, lesníků, vlastníků lesních pozemků a další osob přímo či nepřímo zapojených do správy lesů a krajiny či demonstračních objektů udržitelného rozvoje. Workshop proběhne ve dnech 15. a 16.10.2020 v Biosférické rezervaci Dolní Morava. Registrace do 31.8.2020 je možné provést formou online formuláře z dokazu níže: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY73l8APehrbMqAxAvnue_N86G8opQJQXwPCoiRQH40_p8ZQ/viewform?usp=sf_link